Hun håper at den første turen med sjarken blir i løpet av denne måneden. Plastbåten ble kjøpt billig i Nordland for en tid siden og samboer Leif Johansen har hjulpet i med å sette den i stand. Den har fått en nyere motor og blitt skikkelig fikset.

- Flott å ha en «handy» mann ved sin side, sier hun til Kyst og Fjord.

- Er mehamnværing

For Anne-Lise har det vært naturlig å velge nettopp fiskeriene etter at hun kom tilbake til Mehamn. Samboeren er fisker og hun har vært med ham mang en gang på havet. Nå frister den blå åkeren henne i egen båt.

Hun utdannet seg til ergoterapeut for en del år siden og jobbet ved sykehuset i Hammerfest først som miljøterapeut, deretter som IT-konsulent.

- Da jeg hoppet av i Hammerfest, var det lett å velge Mehamn. Jeg har jo bodd her tidligere og regner meg som mehamnsværing. Her har jeg kjæresten min og mange venner, sier hun.

Hun har søkt kommunen og Sametinget om støtte til båtkjøpet, men sistnevnte har avslått det, med begrunnelse at båten er for gammel. Det kan bli skjebnen også i Gamvik kommune, frykter hun.

Samfunnsbygger Oddvar Jenssen har imidlertid vært behjelpelig med finansieringen, slik han også har hjulpet andre fiskere i Gamvik. Så det blir Nordkyn Seafood som får fisken Anne-Lise Ekrem kommer til å levere.

Ulike fisker-erfaringer

For få uker siden var du med på etableringen av et kvinneforum innen fiskeriene. Hvordan opplevde du det?

- Det var utrolig kjekt. De 15 som møtte, representerte ulike typer fiskerier. Selv om sjarkfiskerne var i flertall, var det også kvinner som jobber på større fiskefartøy, sier hun.

- Hadde dere noen felles erfaringer?

- Ja, i mer eller mindre grad var det i forhold til holdninger. Jeg har fått høre her at båten min er «Leifs kvotebåt». Andre hadde lignende erfaringer. Selv er jeg såpass gammel at jeg lar meg ikke bry av dette. Det jeg gjør, får tale for seg selv etter hvert, legger hun til.

- Hva med kvinnelig fiskere som ønsker å stifte familie?

Kan bli kastet ut

- Det drøftet vi også. Det er ikke så lett å ta tak i, men det er viktig at kvinner ikke blir skremt bort fra fiskeriene. Hvis en kvinne er hjemme med små barn i tre år, kan hun i dag risikere å bli kastet ut av blad B. Det er absolutt ikke tatt høyde for dette og er kanskje på tide å ta opp, spør hun.

- Så i det «gjennom-likestilte» Norge med kvinner på lik linje med menn i Forsvaret, der henger altså etter i fiskeriene?

- Vi gjør det. Det fødes færre unger nå og den kvinnelige arbeidskraften blir stadig viktigere – etter hvert også i fiskeriene. At fiskeriene er et tungt yrke, er sant, men det trenger ikke å være så tungt, sier ergoterapeuten Anne-Lise.

Selv om det er få kvinnelige fiskere i forhold til antallet mannlige kolleger så fins det i høyeste grad en del av dem. Anne-Lise Ekrem nevner raskt sambygding Vibeke Myklebust (også omtalt i denne avisa) samt hennes svigerinne Erny Jensen Myklebust, videre Tone J. Nilsen og Anniken Jakola Mikalsen fra Skjånes.

Blogg og bløgg

Anne-Lise Ekrems forhold til fiskeriene er i mediene kanskje aller mest kjent for at hun er en «rosa bløgger». Hun har sin egen blogg som også har en avlegger på Facebook.

- Sikter du deg inn mot noen spesiell målgruppe?

- Nei, jeg har vel egentlig ikke det. Jeg er litt usikker på hvem de er, de som leser bloggen min, men jeg får nå stadig flere tilbakemeldinger. Selv skriver jeg saker som opptar meg når jeg får skrivekløen over meg, sier Anne-Lise Ekrem.