Sammenlignet med lineflåten har snurrevadflåten fått 13 øre mer per kilo torsk enn lineflåten, viser prisoversikten fra Norges Råfisklag.

Garnfangstene ligger kroner 1,24 under i følge samme oversikt.

Større fisk

Statistikken inneholder imidlertid mange faktorer. At snurrevadfangstene topper, skyldes blant annet sammensetningen av fisken. Det tas mye stor fisk på snurrevad. Dermed trekker det prisen opp. Det gir særlig utslag i sammenligning med juksafangstene der spriket er på nesten 80 øre.

Torskeprisene forventes imidlertid å falle noe de kommende ukene, ettersom skreiinnsiget nå er på plass. Den kommende tiden vil det bli levert store fangster langs hele kysten. Dermed får man et press på prisene.

Har alternativ

Selv om det forventes store kvanta, regner eksportørene med at de skal klare å svelge unna ettersom det er et godt sug i markedet. I tillegg fungerer saltfiskmarkedet i år, slik at produsentene har alternativer til ferskpakking når markedet begynner å fylles opp. Det vil gi en større prisstabilitet i 2015 enn den man opplevde i 2014.

Snittpris torsk per redskap fordelt på sone omregnet til sløyd hodekappet, uke 9 (kr/kg):

RedskapØst-FinnmarkVest-FinmarkTromsVesterålenLofoten SaltenHelgelandSnitt
Snurrevad17,1017,1417,1917,0416,4117,03
Juksa17,1016,1615,9916,1016,4713,0816,24
Line17,1016,0716,4217,2916,5412,5316,90
Garn14,5515,2516,2715,6415,8713,4915,79
Snitt16,6216,6616,5616,7216,1413,4716,51