Dette gjelder fra og med Måsøy kommune og østover.

Fartøy med tillatelse til å fiske i det kvoteregulerte området, kan fange og lande 1750 tonn hannkrabber og 100 tonn hunnkrabber. Av totalkvoten av hannkrabber er 175 tonn avsatt til skadde hannkrabber i det kvoteregulerte området i 2018. Det er avsatt 16 tonn hannkrabber til turistfiske, 1 tonn hannkrabber til fritidsfiske og 1 tonn til forskningsformål.

Det er vedtatt at aktivitetskravet for omsetning fra annet fiske for å oppnå full kvote fortsatt blir 100 000 kr i 2018, men fra 2019 vil kravet bli endret til 200 000 kr. Dette innebærer at næringsaktørene kan innrette seg i forhold til det nye omsetningskravet i 2018.