Fiskeridirektoratet publiserte onsdag følgende melding:

«Fiskeridirektoratet region Nord åpner med øyeblikkelig virkning et område på Reisafjorden i Troms for fiske etter NVG sild.

Etter dette er det tillatt å fiske etter NVG sild på Reisafjorden i Troms innenfor for en rett linje mellom følgende posisjoner:

1. Nord 70 grader 01,5 minutter. Øst 021 grader 00,0 minutter.

2. Nord 70 grader 01,5 minutter. Øst 021 grader 13,5 minutter.»

I vurderingsgrunnlaget kommer det fram at 9 kast med snurpenot 22. januar inneholdt bare 5,39 prosent undermåls fisk, og at bifangsten av torsk og sei var 81 kilo i snitt per kast.