Fordeling på de viktigste artene vises i tabellen under som Norges Sjømatråd har utarbeidet:

AUGUST 2014 MOT AUGUST 2013
ARTVerdi 1000 NOKEndringEndring prosent
Totalt99 876-443 761-82 %
laks63 382-274 198-81 %
ørret16 524-87 725-84 %
sild13 625-45 144-77 %
makrell2 920-16 160-85 %
hyse1 693-1 296-43 %
annen fisk1 092222 %
blåkveite593-2 492-81 %
blåskjell47-61-56 %