Redaktør Øystein Ingilæ gleder seg over tallene, og erkjenner at han var spent da avisa i fjor vinter besluttet en strategi om å gi full fart på nettversjonen, samtidig som det ble innført betalingsmur for en del av artiklene.

- Det at papiravisa ikke gikk rett i kjelleren viser at det er en stor masse som fortsatt foretrekker papir, og at den utgaven fortsatt vil ha et liv. Vi er kjempefornøyde med at vi føler vi har lyktes med den digitale omlegginga, og at vi faktisk er en av opplagsvinnerne i hele Norge. Vi er helt i landstoppen når det gjelder prosentvis vekst, sier en stolt avisredaktør.

Stor digital vekst

Lesingen av papirutgaven har holdt seg relativ stabil, med en tilbakegang på bare 37 eksemplarer fra første til andre halvår i 2019.

Ikke uventet er det den digitale utviklingen som bidrar til veksten, med 547 nye abonnenter fra første til andre halvår.

Fasiten ved nyttår et samlet opplagstall for papir og digital på 2 050.

Det totale opplaget består av 1 670 abonnement på papir, og 1 311 digitale abonnement. Fordi mange har både papiravisa og digital tilgang slås overlappingen sammen, slik at det samlede opplaget blir 2 050.

Skal holde vakt

Ingilæ mener oppskriften på fremgangen ikke er noe hokus pokus.

- Vi har vært «hands on» med de viktige nyhetene, og føler at vi har tillit ute i markedet. Jeg vil berømme hele staben for å ha gjort en god jobb, både i redaksjon og salg.

Den jobben fortsetter også fremover, og viktigheten av å være en relevant innholdsleverandør til landets nest største eksportnæring har ikke akkurat blitt mindre den siste tiden.

- I disse tider er det viktigere enn noen gang at folk skjønner at det koster penger å lage innhold. Og vi skal holde vår del av avtalen, og kommer til å oppdatere våre lesere til enhver tid med det som skjer, både på nett og papir.

Kyst og Fjords opplagstall:

Første halvår 2019Andre halvår 2019Endring
Papir1 7071 670-37
Digital7641 311547
Samlet opplag1 8962 050154