Det er en økning på 104 % sammenlignet med samme periode året før.

Tall fra det danske Fiskeridirektoratet viser at bruttoinntjeningen i de dansk fiskeriene for årets tre første måneder viser en økning i inntjeningen på 26 prosent sammenlignet med første kvartal i 2010. Det betyr en samlet inntjening på 644 millioner danske kroner i januar, februar og mars 2011. Dette er til tross for at mengden landet fisk har vært 22 prosent mindre enn året før.