Arbeidet har foregått de tre siste ukene, med båten "Nystrøm" som base. Prosessen med merking er møysommelig, og krever en særdeles skånsom behandling av silda. Les mer om hvordan prosessen foregår, i en artikkel på Havforskningsinstituttets sider.