Norges sjømatråd har utarbeidet en omfattende sjømatstudie som skal gi produsenter, eksportører, importører, forhandlere og media relevant og verdifull innsikt i den tyske forbrukerens vaner rundt sjømat.

Rapporten har fire deler, som gir innsikt i:

1 Sjømatkonsum: Her har man tatt for seg på hvor mye fisk som konsumeres, når på dagen den konsumeres, hvilke fiskeslag tyske forbrukere foretrekker, hvilke fiskeslag som har fått høyere popularitet og hvilke som går tilbake. Samtidig ser man på forskjeller mellom kjønn, aldersgrupper og inntektsklasser. Konsumet hjemme og på restaurant analyseres, likeså sushikonsumet og dets utvikling. Samt drivere og barrierer sfor sjømatkonsum.

2 Tilberedelse og matvaner: Her fokuseres det på hvilken form sjømaten tilberedes og spises. Hvem og hvorfor man velger de ulike formene, blir analysert. Manser på barrierer mot fersk fisk og grunner til både å velge fersk eller fryst. Barnefamilier og fisk er også et viktig tema i denne delen av rapporten.

3 Forbrukerens syn på opprinnelse og bærekraft: Viktigheten av sjømatens opprinnelse analyseres. Denne delen viser hvilke miljømerker tyskerne kjenner og hvor viktige de er når de velger fisk.

4 Fremtidsperspektiv: I denne delen gir Sjømatrådet noen anbefalinger for å øke konsumet av fisk i det tyske markedet.

Som bakgrunnsmateriale for rapporten har sjømatrådet benyttet Seafood Consumer Insight (SCI), TNS Gallup, Euromonitor, GfK husholdningspanel og Ipsos.