Det vises til de opplysninger som blant annet fremkom under Norges Råfisklags årsmøte, vedrørende oppbevaring av sløyd, hodekappet fisk i vann med is.

Norges Kystfiskarlag stiller seg uforstående til at Fiskeri- og kystdepartementet signaliserer at norske myndigheter vil gi etter for EU-direktivet som forbyr norske fiskere å oppbevare sløyd, hodekappet fisk i vann med is.

Et slikt forbud vil kreve store tilpasninger for så vel flåte som for landindustrien, og innebærer i sin ytterste konsekvens at all fisk må sløyes på land ved godkjente sløyelinjer.

Mer i papiravisa