Heretter vil Sjømatrådet gi næringen oppdatert og verdifull innsikt om nordmenns sjømatkonsum, i form av månedlige rapporter om ni ulike arter og produktgrupper i Norge.

Bedre innsyn

– Dette er et verktøy for å få bedre innsyn i norske sjømatvaner. Vi ser tydelig hvordan produktutvikling som møter norske forbrukeres behov, har vært med på å løfte det norske sjømatkonsumet. Disse rapportene skal hjelpe sjømatprodusentene å være enda mer treffsikre i dette viktige arbeidet, sier Tor Erik Somby, konsumentanalytiker i Norges sjømatråd.

Rapportene viser månedlig konsum i tonn, verdi, samt prisen som er betalt for produktene. De tar for seg artene torsk, sild, sei, makrell, reker, laks og ørret, samt produktgruppene sjømat totalt og bearbeidet fisk. Tidligere har disse rapportene vært tilgjengelig for informasjon om andre land, men innsikten om Norge er helt ny.

Gir overblikk

– Rapportene gir næringen et totalt overblikk og utviklingstrekk for norsk konsum. Nytt for disse rapportene er at de også inkluderer bearbeidede produkter som fiskeboller. Det er unikt for rapportene om Norge, sier Somby