Direktoratet har gjennomgått dokumentasjon og informasjon i forbindelse med brannen. Gjennomgangen har identifisert en designutfordring med ventilasjonsarrangement som kan ha bidratt til hendelsen, gjennom å tilføre salt/sjøvann til batterirommet. Dette er tilsvarende for søsterskipet Bard og Sjøfartsdirektoratet har derfor gitt pålegg om utbedring for søsterskipet før fart.

- Sjøfartsdirektoratet understreker at det ikke er konkludert med årsak til brannen, men at sikkerheten må komme først og at det er grunnen til at det nå gis et pålegg om utbedring på søsterskipet før det settes inn i drift igjen.

- Direktoratet vil også se på behov for tiltak på andre fartøy og vil vurdere hvor aktuelt en slik konstruksjon vil være på andre fartøy.

- Reder er gjort oppmerksom på at det kommer er pålegg, og har forståelse for det. Vi fortsetter det gode samarbeid med tett oppfølging for å finne årsak.