- Nigeria er et viktig marked for norsk sjømat, men de siste par årene har det vært noen utfordringer med eksporten. Jeg har drøftet disse utfordringene med nigerianske myndigheter, og jeg ser lyst på fremtiden for norsk sjømat i Nigeria, sier statssekretær Ronny Berg.

Møter og seminar

Sammen med om lag 20 sjømateksportører besøkte statssekretær Ronny Berg Nigerias hovedstad Lagos fra 26. til 29. mars. Representanter fra Norges sjømatråd, Innovasjon Norge, Norad og Tolldirektoratet deltok også. Besøket omfattet blant annet politiske møter, et sjømatseminar arrangert av Sjømatrådet, og en ekskursjon til et fiskemarked.

Det ble også tid til et besøk hos Havforskningsinstituttet i Nigeria, inkludert befaring av forskningsfartøyet "Bayagbona" som ble ferdigstilt i 2014. Havforskningsinstituttet i Bergen har bistått sin søsterorganisasjon i Nigeria med klargjøringen av skipet og med opplæring av mannskapet om bord.

Kraftig fall

Eksporten til Nigeria har de siste årene vært utfordrende på grunn av en krevende valutasituasjon og tollrestriksjoner for norsk sjømat. Som følge av fallende oljepris har den nigerianske kjøpekraften i eksportmarkedet vært sterkt redusert. De siste årene har verdien av sjømateksport til Nigeria falt fra 924 millioner kroner i 2014, til 362 millioner i 2016.

De siste årene er det makrell som har vært viktigste eksportvare, men torskehoder er også en populær eksportvare i det afrikanske landet.

- Besøket gav en unik anledning til å få bedre kjennskap til mulighetene og utfordringene i sjømatmarkedet i Nigeria, samt knytte tettere kontakt med nigerianske importører, sier Berg, som håper at sjømateksporten til landet blir enklere og øker.