Den siste «koronarapporten» fra Norges Sjømatråd er slett ingen dårlig lesning for norsk fiskerinæring. Eksporttallene viser nemlig at svikten i ferskfiskmarkedet demmes opp av større etterspørsel etter bearbeidete og fryste produkter.

Kraftig fall

Eksporten av fersk fisk har på sin side nærmest fått en historisk nedgang.

- Fallet i ferskfiskeksporten rammer de fleste hvitfiskartene, også torsk. I uke 13 ser vi det største fallet for fersk hel torsk som vi har sett så langt, med en nedgang på 43 prosent. Etter en svært god start på året for eksporten av fersk hel torsk, ser vi at fallet som startet i uke 11 har fortsatt inn i uke 13 med fall på hele 62 prosent. For fersk hel skrei var nedgangen på 38 prosent, sier Ingrid Kristine Pettersen, sjømatanalytiker i Norges sjømatråd.

Frosne produkter til vers

For fryste produkter går det til gjengjeld rett til værs.

- Eksporten av både fryst hel torsk og hyse har hatt betydelig vekst i uke 13, med henholdsvis 28 og 80 prosent. Den fryste torsken går i hovedsak til Kina. En svak norsk krone bidrar til at prisene i NOK holder seg stabile for både ferske og fryste produkter, sammenlignet med uke 13 i fjor, sier Pettersen.

Saltfisken opp 47 prosent

Også bearbeidete produkter som saltfisk og klippfisk fosser fram.

- Eksporten av saltfisk og klippfisk fortsetter den gode utviklingen, spesielt til Portugal. Det var en økning i eksporten av klippfisk til Portugal i uke 13 på 17 prosent, og en økning i eksporten av saltfisk på 47 prosent. Prisene øker betydelig i norske kroner, mens prisen målt i euro er relativt stabil, sier Pettersen.

Ingen krise for laksen

For lakseeksporten har pilene pekt nedover i de fleste markedene. Men det er likevel ikke helsvart.

- Omregnet til rund vekt var det en nedgang på 5 prosent i eksporten av laks i uke 13. For fersk hel laks var nedgangen på 10 prosent, mens eksporten av fersk filet av laks økte med 5 prosent og eksporten av fryst filet økte med 64 prosent. Gjennomsnittlig eksportpris for fersk hel laks ble redusert med 9 prosent til 58,99 kroner i uke 13, sier Paul Aandahl, sjømatanalytiker i Norges sjømatråd.

Klarer seg godt

Samlet sett mener Aandahl at sjømatnæringen har klart å møte koronakrisen på en måte som viser at Norge som sjømatproduserende nasjon er svært tilpasningsdyktig. De største utfordringene per nå er knyttet til bortfall av restaurantsegmentet globalt, noe som rammer enkeltaktører hardt. Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til fremtidig etterspørsel og logistikk globalt sett. Men samtidig ser man allerede nå tendenser til en gradvis normalisering i asiatiske land som Kina og Sør-Korea.

- Som de tidligere ukene ser vi også nå en fortsatt reduksjon for fersk sjømat og en økning for fryst og konvensjonelle produkter, sier Paul Aandahl, sjømatanalytiker i Norges sjømatråd.

Påskesalget drar opp

En ikke uvesentlig faktor som nå spiller inn, er at folk skal ha fisk til påske.

- Påskesalget står for døren og eksporten av fersk laks til Storbritannia og Sverige økte i uke 13 med henholdsvis 27 prosent og 52 prosent. Saltfisk og klippfisk økte også med henholdsvis 42 prosent og 23 prosent i uke 13. Det rapporteres om at påskekampanjene i dagligvare i flere markeder går som normalt. Dette er med på å redusere noe av den negative effekten vi har sett som følge av bortfall av restaurantsegmentet, sier Aandahl.

Kompenseres av lav kronekurs

Valutaen fortsetter samtidig med å demme opp for lavere eksportvolum.

- Den svake norske kronen fortsetter å kompensere for redusert etterspørsel. I uke 13 ser vi en reduksjon i verdien av norske kroner på 22 prosent målt mot euro og 27 prosent målt mot US dollar. Mens eksportprisen til EU for fersk hel laks falt med 10 prosent i norske kroner var den sammen prisen målt i euro 27 prosent lavere, sier Paul Aandahl.