- Bifangsten er bra, men hva slags torsk er det vi får langs kysten om høsten? Selvsagt er det kysttorsk, som er oppført med rødt på ICES-listene, sier Gullvik.

Økt press

- Økt bifangstfiske, som fiskeriministeren nå satser på, og som hun vil øke de neste årene, gir et økt press på kysttorsken. Jeg frykter at vi er i ferd med å få en ordning som i verste fall kan utrydde en hel bestand.

Gullvik mener heller at torsk om høsten bør fiskes i Barentshavet, slik at det er den norsk-russiske torskebestanden som beskattes, og ikke kysttorsk.