Onsdag denne uka fikk forskningsinstituttet Nofima i Tromsø den første forsendelsen med snøkrabbe som skal brukes til forskningsformål.

– At vi nå har fått tillatelse til å holde levende krabber, gjør det mye enklere å komme fram til holdbare resultater. Ved å ha krabbene i et kontrollert miljø, blir det mulig for oss å drive med målrettede og effektive forsøk, sier forskningsleder Ragnhild Dragøy Whitaker til NRK.

– Resultatene fra forsøkene vil gagne både forskningsmiljøet og snøkrabbeindustrien, og gi helt nye muligheter for utvikling av snøkrabbefiskeriet i Norge, sier forskeren til NRK.

Snøkrabbefisket har økt kraftig de senere årene, uten at man ennå vet særlig mye om arten.

– Nå må vi skaffe oss kunnskap om hvordan vi best kan fange snøkrabbe, hvilke agntyper som er best egnet, hvordan vi skal avlive krabben på humant vis, og en rekke andre spørsmål rundt denne relativt nye resursen.

– Et viktig spørsmål er hvordan vi skal kunne holde fanget krabbe levende, og samtidig sørge for god dyrevelferd. Det som skjedde rundt kongekrabbefisket har lært oss mye, sier hun.