I fjor endte verdien på de norske landingene nord for 62. breddegrad på 9,066 milliarder kroner ved årets slutt. Når årets uke 50 er talt opp, er verdien på de norske fangstene nå oppe i 9,268 milliarder kroner.

Samtidig går Råfisklagets totale omsetning litt ned, på grunn av nedgang på de utenlandske landingene. Per uke 50 er tallet nå 11,1 milliarder kroner, ned 170 millioner kroner sammenlignet med samme tid i fjor. Reduksjonen for de utenlandske landingene er på 640 millioner kroner.

Uke 50 bød ellers på en drastisk nedgang fra uka før, fra 216 til 111 millioner kroner, grunnet markert nedgang på de frosne landingene fra havfiskeflåten. I uke 50 i fjor ble det landet fisk for 185 millioner kroner.