Rekruttering til fiskeriene: – Viktig at vi lar ungdommen få prøve seg på havet