- Rett fra Island og ut på fiskefeltene. Nå har vi drevet den i ei drøy uke, og alt fungerer som det skal, sier Øyvind Halvard Bolle (56) til Kyst og Fjord. Sammen med sønnen Tor-Øyvind Bolle (28) driver han aksjeselskapene 2fisk og Topas, med en samlet omsetning på 27 millioner kroner. Nå er sønnen skipper på nybåten, mens familiens senior driver 15-metringen «Ingvaldson». Foran dem ligger trolig flere år med lavere torskekvoter, men i stedet for å bygge ned, har Bolle kjøpt ny båt – og mer kvote.

«Olavjenta» er en standard Cleopatra 36, egentlig bygget for fart, men der rederen har valgt en nøktern motor.

- Vi kjøper mer kvote for å kunne opprettholde den drifta vi allerede har, sier Bolle, som til har sammen 15 mennesker på lønningslista.

Kun line

Båtene i rederiet drifter kun med line, og 9-10 av de 15 ansatte jobber på land, hovedsaklig med egning. Alt råstoffet tas på land hos Lerøy i Båtsfjord, også kongekrabben, som kommer i tillegg til torsken, hysa og blåkveita. – Årsaken til at vi kun driver med line, har flere årsaker. Vi har gode erfaringer med lina, vi får mer bifangst og vi får selvsagt bedre kvalitet, noe som er viktig for oss. Og så blir det mange arbeidsplasser av dette, sier Bolle.

Nybåten er riktig nok utstyrt med både nok hydraulikk og motorkraft til å rigges for garn. Det kan det bli bruk for en gang i framtida, men rederen har ingen konkrete planer om å legge om.

Båt nummer tre i rederiet er for øvrig en 35-fots Malosjark, «Tanja», som har ligget en del i ro dette året. I likhet med de andre er den rigget for line.

Satser på Island

Å kjøpe båt på Island, er ikke noe nytt for Bolle. Også rederiets 15-metring er bygget på Island og kjøpt inn for 12-13 år siden. Den gangen reiste Bolle til Island og gikk båten hjem, i år nøyde de seg med å besøke fabrikken i Hafnafjordur underveis i byggeprosessen, og få den ferdige sjarken sendt hjem med fraktebåt. Bolle la stor vekt på egne erfaringer med «Ingvaldson» da han igjen valgte en islandsk leverandør. – Også kortere byggetid og mindre venting har spilt inn, men dette var uansett en båt vi ville ha. Dette er en både vellykket og vel utprøvd båttype, sier fiskeren, som kontraherte «Olavjenta» for ett år siden.

Til sammen tre køyer befinner seg framme i baugen, hvor det også er toalett og dusj.

- Bygging, frakt og alt det andre har gått som forventet, vi har fått en liten forsinkelse som knapt skal nevnes, og vel på havet båten fungerer nøyaktig som den skal. Nybåten har speedsjark-skrog, men Bolle har ingen planer om å sette fartsrekord. Med en nøktern motor på 400 hk, vil den stort sett marsje i 9-10 knop.

- Det vi er aller mest spent på akkurat nå, har ikke med båten å gjøre, men kvotemeldinga, og hva som skal skje videre på den sida. Dessuten er vi svært spent på årets ferskfiskeordning, som burde vært større enn den var dette året. Vi starter jo det nye året uten å vite, og håper på en tidlig avklaring, så det blir mulig å planlegge det nye året, sier han.

På fabrikken i Hafnafjordur utenfor Reykjavik vet hvordan de skal utnytte plassen i byssa.