Kyst og Fjord

Bruker 45 millioner på sunnhets-dokumentasjon

Det skal brukes mange penger for å dokumentere helseeffekter av sjømat.

At fisk som leveres er sunn mat, vet de fleste. Nå skal det dokumenteres ytterligere.

Foto: Dag Erlandsen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Fiskeri- og havbruksnæringens forskingsfond (FHF) og Norges forskingsråd skal disponere pengene gjennom programmet BIONÆR som skal gå over tre år.

BIONÆR sin tematiske avgrensning vil være jordbruks-, skogbruks- og naturbaserte verdikjeder samt sjømat og marin biomasse, fra råstoffet tas opp av havet og fram til konsument.

Tematikk knyttet til kretsløpstankegangen i bioøkonomien står sentralt. 45 mill fra FHF og 9 mill fra Bionærprogrammet.

Hovedmålet er at BIONÆR skal utløse forskning og innovasjon for verdiskaping i norske biobaserte næringer gjennom å styrke og utvikle kunnskap og kompetanse på utvalgte områder for bærekraftige norske bionæringer forskningsbasert innovasjon i biobaserte bedrifter og forvaltning. Videre anvende nyskapende arbeidsformer som involverer forskningsaktører, næringsliv, forvaltning og interesseorganisasjoner. Den skal også øke næringenes og forvaltningens utbytte av kunnskap og kompetanse gjennom samspill og formidling og endelig delta i internasjonalt samarbeid for å styrke kunnskapsbygging og innovasjon på prioriterte områder

- Bedre dokumentasjon av helseeffekter av sjømat er viktig for å bidra til økt sjømatkonsum og er vesentlig for en videre lønnsomhet og vekst i fiskeri- og havbruksnæringen. FHF har derfor besluttet at innsatsen på dette feltet skal styrkes. Hovedmål med FHFs satsing er å skaffe til veie forskningsbasert dokumentasjon av effekter og sammenhenger mellom inntak av sjømat og human helse, heter det på nettsidene til forskningsrådet.

Opprettet 04.04.2012 08:39. Sist oppdatert 04.04.2012 09:28

Kommenter via Facebook

Fusjon innen fiskemel Styrene i TripleNine amba og Koppernæs AS har anbefalt å fusjonere sine fiskemelvirksomheter.

Fra Nergård til Nofima Toppsjefen skifter beite.

Ny sjef i Lofotprodukt Lofotprodukt AS har fått en kvinnelig markedsjef.

Positiv til eierskiftet De tidligere ansatte ved Nergård Moskenes AS er i utgangspunktet positive til de nye lokale eiere.

Sats for føring noe ned Men økte føringstilskudd for ferske kystreker til pilling.

Hvem har den beste råvaren? Det norske måltid arrangerer nå en konkurranse med arktiske råvarer som tema. 

Dekker inntil halvparten Kystverket har midler til kommunale fiskerihavnetiltak.

Salmar og Lerøy skal slakte sammen SalMar har inngått et industrielt samarbeid med Lerøy Seafood Group.

Kaller Røkke-driften for sjørøveri Fylkesparti mener at Aker Seafoods driver piratvirksomhet på Melbu og ellers i Nord-Norge.

- Gjeninnfør trålernes leveringsplikt Fylkesparti i Nordland er klar i sin uttalelse.

Nytt på Napp Siden i fjor vinter har Marine Fresh AS vært eneste fiskebruk på Napp, men nå har de fått konkurranse.

Helsepåstander som gir muligheter Alle vet at det er sunt, men hva har sjømatprodusentene lov å påstå?

Frykter oljeutslipp På botnen rett utenfor Herøy Industripark i Tjørvåg ligg båten «MK Vollert».

Ny president Johan Williams ble valgt til ny president i Den nordøstatlantiske fiskerikommisjonen, NEAFC.

61 hvaler strandet Flere enn 60 grindhvaler døde da de strandet på en avsidesliggende strand i New Zealand.

Vil bygge eksporthavn på Hitra Ny eksporthavn på Jøstenøya på Hitra vil bidrar til å bedre havnelogistikken.

Minustall for Grieg Grieg Seafood tjener mindre og går i minus i 3. kvartal.

40 millioner til markedsføring Gjennom det marine verdiskapings-programmet lyser Forskingsrådet nå ut 40 millioner kroner til marknadsdrivne innovasjonsprosjekt innen sjømatnæringen.

Svakere resultat i Norway Pelagic Norway Pelagic oppnådde i tredje kvartal 2011 et resultat før skatt på 18,7 millioner kroner, mot 62,2 millioner kroner i tredje kvartal 2010.

Torsken er 10 kroner dyrere enn laksen Tidligere ville vi nektet å tro det.

Bruk av landingsseddel i rekefisket Når reker blir landet utenom kjøpers anlegg.

300 overvar dåp Det møtte hele 300 fram i et ufyselig vær, da nybåten på Halsa i Nordland skulle døpes.

Berg-Hansen møtte Damanaki Fiskeriministeren møtte EUs fiskerikommissær tirsdag. Sjømat og forvaltning var som ventet viktige tema.

Konsesjonspenger brukes i skoleverket Fylkespolitikerne i Troms går nye veier for å sikre rekruttering til havbruksnæringen.

Lakseprisen faller videre Handles for litt over 20 kr.

Utestenging på Sotra Norges nabo stanser importen fra bedrift.

Økt mottakssats Noen kroner mer i føringstilskudd for fisk.

Henstilling i kveitefisket Kjøperne har vansker.

Har merknader til Rørvik fiskerihavn Rørvik kommer til å få maritim fasade.

Fikk tilbake kjøpetillatelsen Fiskebruket Marine Fresh AS på Napp har fått igjen tillatelse til kjøp av fisk.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS