Kyst og Fjord

Har merknader til Rørvik fiskerihavn

Rørvik kommer til å få maritim fasade.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Vikna kommune jobber med et omfattende planarbeid for havna og arealet rundt den. Området som kommer inn under denne planen, er avgrenset vestre molo i sør med innfartsvegen til Rørvik i vest, nord og nordøst og mot sundet i vest.

Betenkt

- Ut ifra hensynet til berørte parter og almenheten og deres mulighet til å tolke planen, er vi meget betenkt i forhold til den mangelfulle planbeskrivelsen. Vi minner om at planbeskrivelse nå er et lovfestet krav, i Plan og Bygningsloven, og forventer at kommunene og deres leverandører etterlever dette kravet. Det kan være svært uheldig for en stor og komplisert plan som denne dersom planprosessen blir hemmet av mangelfull beskrivelse av hva ny plan vil innebære, skriver Nord-Trøndelag fylkeskommune i sitt høringssvar.

Maritim fasade

En del områder som i dag er regulert til og benyttet til industrivirksomhet, er i planforslaget disponert til kombinert forretning/kontor/industri uten nærmere fordeling mellom formålene. For en del av boligbebyggelsen i er det stilt krav til estetisk utforming i bestemmelsene.

- Dette er bra og det er lagt til grunn en intensjon om en maritim fasade mot sjøen. For å få en helhetlig utforming mot sjøen bør disse eller tilsvarende bestemmelser gjøres gjeldene også for øvrige felt ut mot sjøen, enten som fellesbestemmelser, eller i tilpasset utgave under hvert formål. De gamle bryggene som i planen er skravert som båndlagt etter KML må reguleres som hensynssone med flate båndlegging. Bryggene er helt klart verneverdige, men er ikke fredet med hjemmel i KML. Hensynssonen må inneholde tydelige bestemmelser som sikrer verneverdiene i eksisterende bebyggelse, herunder vern av fasade, materialbruk og eventuelt interiør, skriver Nord-Trøndelag fylkeskommune i sitt høringsnotat.

Opprettet 30.09.2011 08:07. Sist oppdatert 30.09.2011 08:07

Kommenter via Facebook

Fusjon innen fiskemel Styrene i TripleNine amba og Koppernæs AS har anbefalt å fusjonere sine fiskemelvirksomheter.

Fra Nergård til Nofima Toppsjefen skifter beite.

Ny sjef i Lofotprodukt Lofotprodukt AS har fått en kvinnelig markedsjef.

Positiv til eierskiftet De tidligere ansatte ved Nergård Moskenes AS er i utgangspunktet positive til de nye lokale eiere.

Sats for føring noe ned Men økte føringstilskudd for ferske kystreker til pilling.

Hvem har den beste råvaren? Det norske måltid arrangerer nå en konkurranse med arktiske råvarer som tema. 

Dekker inntil halvparten Kystverket har midler til kommunale fiskerihavnetiltak.

Salmar og Lerøy skal slakte sammen SalMar har inngått et industrielt samarbeid med Lerøy Seafood Group.

Kaller Røkke-driften for sjørøveri Fylkesparti mener at Aker Seafoods driver piratvirksomhet på Melbu og ellers i Nord-Norge.

- Gjeninnfør trålernes leveringsplikt Fylkesparti i Nordland er klar i sin uttalelse.

Nytt på Napp Siden i fjor vinter har Marine Fresh AS vært eneste fiskebruk på Napp, men nå har de fått konkurranse.

Helsepåstander som gir muligheter Alle vet at det er sunt, men hva har sjømatprodusentene lov å påstå?

Frykter oljeutslipp På botnen rett utenfor Herøy Industripark i Tjørvåg ligg båten «MK Vollert».

Ny president Johan Williams ble valgt til ny president i Den nordøstatlantiske fiskerikommisjonen, NEAFC.

61 hvaler strandet Flere enn 60 grindhvaler døde da de strandet på en avsidesliggende strand i New Zealand.

Vil bygge eksporthavn på Hitra Ny eksporthavn på Jøstenøya på Hitra vil bidrar til å bedre havnelogistikken.

Minustall for Grieg Grieg Seafood tjener mindre og går i minus i 3. kvartal.

40 millioner til markedsføring Gjennom det marine verdiskapings-programmet lyser Forskingsrådet nå ut 40 millioner kroner til marknadsdrivne innovasjonsprosjekt innen sjømatnæringen.

Svakere resultat i Norway Pelagic Norway Pelagic oppnådde i tredje kvartal 2011 et resultat før skatt på 18,7 millioner kroner, mot 62,2 millioner kroner i tredje kvartal 2010.

Torsken er 10 kroner dyrere enn laksen Tidligere ville vi nektet å tro det.

Bruk av landingsseddel i rekefisket Når reker blir landet utenom kjøpers anlegg.

300 overvar dåp Det møtte hele 300 fram i et ufyselig vær, da nybåten på Halsa i Nordland skulle døpes.

Berg-Hansen møtte Damanaki Fiskeriministeren møtte EUs fiskerikommissær tirsdag. Sjømat og forvaltning var som ventet viktige tema.

Konsesjonspenger brukes i skoleverket Fylkespolitikerne i Troms går nye veier for å sikre rekruttering til havbruksnæringen.

Lakseprisen faller videre Handles for litt over 20 kr.

Utestenging på Sotra Norges nabo stanser importen fra bedrift.

Økt mottakssats Noen kroner mer i føringstilskudd for fisk.

Henstilling i kveitefisket Kjøperne har vansker.

Har merknader til Rørvik fiskerihavn Rørvik kommer til å få maritim fasade.

Fikk tilbake kjøpetillatelsen Fiskebruket Marine Fresh AS på Napp har fått igjen tillatelse til kjøp av fisk.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS