Kyst og Fjord

- Tar for lite hensyn til fiskeriene

I regjeringens konsekvensutredning for det tidligere omstridte området i Barentshavet, tas det for lite hensyn til fiskeriene.

Havforskningsinstituttet ønsker mer fokus på fiskeriene.

Foto: Scanfishphoto
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Det mener Havforskningsinstituttet. Høringsdokumentet med forslag til program for konsekvensutredninga kom i november i fjor, og høringsfristen går i dag, 29. februar.

I et brev til Fiskeri- og kystdepartementet peker Havforskingsinstituttet på at det ikke sies noe om fiskeriene i innledningskapitlet i høringsdokumentet.

– Med den sentrale betydninga de norske – og russiske – fiskeriene har i Barentshavet – og i den norske del av det tidligere omstridte området – burde dette temaet vært behandla særskilt i innledninga til høringsprogrammet. Siden forvaltningsregimet for fiskeriene er etablert gjennom en lang historisk prosess, bør også forvaltningsprinsippene tas med i et eget avsnitt i innledningen – da dette også berører samarbeidet med Russland og er av grenseoverskridende karakter, heter det blant annet i brevet, meldes det på Havforskningsinstituttets nettsider.
Havforskningsinstituttet ønsker også at kapittelet om fisk blir mer omfattende i konsekvensutredninga enn det høringsdokumentet legger opp til.

– Fiskeriene er viktig i området, og mange kommersielle arter er utbredt i området med flere livsstadier over deler av året. Spesielt vil vi nevne lodde og loddas rekruttering. Lodda har gyteinnsig fra Vesterålen til Kolahalvøya, og gytingen varierer mellom det vi kaller vestlige og østlige innsig. Lodda gyter i april og larvene klekkes i mai – juni, heter det i høringsbrevet.
Instituttet viser også til at området er et viktig transportområde for loddeggene fra klekkeområdene og til oppvekstområdene.

Opprettet 29.02.2012 07:58. Sist oppdatert 29.02.2012 08:28

Kommenter via Facebook

Fusjon innen fiskemel Styrene i TripleNine amba og Koppernæs AS har anbefalt å fusjonere sine fiskemelvirksomheter.

Fra Nergård til Nofima Toppsjefen skifter beite.

Ny sjef i Lofotprodukt Lofotprodukt AS har fått en kvinnelig markedsjef.

Positiv til eierskiftet De tidligere ansatte ved Nergård Moskenes AS er i utgangspunktet positive til de nye lokale eiere.

Sats for føring noe ned Men økte føringstilskudd for ferske kystreker til pilling.

Hvem har den beste råvaren? Det norske måltid arrangerer nå en konkurranse med arktiske råvarer som tema. 

Dekker inntil halvparten Kystverket har midler til kommunale fiskerihavnetiltak.

Salmar og Lerøy skal slakte sammen SalMar har inngått et industrielt samarbeid med Lerøy Seafood Group.

Kaller Røkke-driften for sjørøveri Fylkesparti mener at Aker Seafoods driver piratvirksomhet på Melbu og ellers i Nord-Norge.

- Gjeninnfør trålernes leveringsplikt Fylkesparti i Nordland er klar i sin uttalelse.

Nytt på Napp Siden i fjor vinter har Marine Fresh AS vært eneste fiskebruk på Napp, men nå har de fått konkurranse.

Helsepåstander som gir muligheter Alle vet at det er sunt, men hva har sjømatprodusentene lov å påstå?

Frykter oljeutslipp På botnen rett utenfor Herøy Industripark i Tjørvåg ligg båten «MK Vollert».

Ny president Johan Williams ble valgt til ny president i Den nordøstatlantiske fiskerikommisjonen, NEAFC.

61 hvaler strandet Flere enn 60 grindhvaler døde da de strandet på en avsidesliggende strand i New Zealand.

Vil bygge eksporthavn på Hitra Ny eksporthavn på Jøstenøya på Hitra vil bidrar til å bedre havnelogistikken.

Minustall for Grieg Grieg Seafood tjener mindre og går i minus i 3. kvartal.

40 millioner til markedsføring Gjennom det marine verdiskapings-programmet lyser Forskingsrådet nå ut 40 millioner kroner til marknadsdrivne innovasjonsprosjekt innen sjømatnæringen.

Svakere resultat i Norway Pelagic Norway Pelagic oppnådde i tredje kvartal 2011 et resultat før skatt på 18,7 millioner kroner, mot 62,2 millioner kroner i tredje kvartal 2010.

Torsken er 10 kroner dyrere enn laksen Tidligere ville vi nektet å tro det.

Bruk av landingsseddel i rekefisket Når reker blir landet utenom kjøpers anlegg.

300 overvar dåp Det møtte hele 300 fram i et ufyselig vær, da nybåten på Halsa i Nordland skulle døpes.

Berg-Hansen møtte Damanaki Fiskeriministeren møtte EUs fiskerikommissær tirsdag. Sjømat og forvaltning var som ventet viktige tema.

Konsesjonspenger brukes i skoleverket Fylkespolitikerne i Troms går nye veier for å sikre rekruttering til havbruksnæringen.

Lakseprisen faller videre Handles for litt over 20 kr.

Utestenging på Sotra Norges nabo stanser importen fra bedrift.

Økt mottakssats Noen kroner mer i føringstilskudd for fisk.

Henstilling i kveitefisket Kjøperne har vansker.

Har merknader til Rørvik fiskerihavn Rørvik kommer til å få maritim fasade.

Fikk tilbake kjøpetillatelsen Fiskebruket Marine Fresh AS på Napp har fått igjen tillatelse til kjøp av fisk.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS