Kyst og Fjord

Tollsted forsinker fiskeeksport

- Dekker ikke fiskerinæringens behov.

Fylkesråd for næring Arve Knutsen på besøk ved fiskebruket Gunnar Klo, flankert av Gunnar Jarl Klo (tv) og Arne Antonsen.

Foto: Nordland fylkeskommune
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Fiskerinæringa i nordfylket har i flere år slitt med at åpningstidene ved Bjørnfjell tollsted ikke er tilpasset eksporten av fersk fisk ut av regionen. Dagens åpningstider har vært uendret fra 1988 og gjenspeiler på langt nær fiskeri – og transportnæringa sine behov, heter det på Nordland Fylkeskommunes nettsider.
Tirsdag besøkte fylkesråd for næring i Nordland, Arve Knutsen, fiskebruket Gunnar Klo på Myre for å snakke med næringslivets om deres krav til lengre åpningstider ved Bjørnfjell tollsted.

Flere involverte
Saken startet i februar 2011 og har vært tatt opp av regionrådene i Lofoten og Vesterålen, av fylkestinget i Nordland og i Stortinget. Nordkalottrådet har også vist interesse for saken. I tillegg har det i fylkeskommunal regi vært holdt møter mellom tollmyndigheter, og representanter for næringa. Så langt har arbeidet vært resultatløst.
- Dette kan vi ikke akseptere. Dette er en viktig sak. Det handler om å sikre arbeidsplasser og næringsvirksomhet i nordfylket, sier fylkesråden.

Tilpasset næringslivets behov
- Eksporttallene for fersk fisk har økt formidabelt de siste årene. På det europeiske markedet er de nord-norske råvarene populære, og da spesielt den ferske fisken som går med såkalt thermotransport, forteller fylkesråden.
Finansdepartementet sier i et brev til fylkeskommunen at åpningstidene i størst mulig grad skal være tilpasset næringslivet i området.
- Næringsaktørene opplever ikke at det skjer i dag. Ingen ting har det så travelt som en død torsk. Fisken som landes må ut på markedet så fort som mulig. Det er knapphet på tid og da er det er uholdbart at fisken blir en dag forsinket til kundene i Europa. I verste fall kan den forlengede transporten bidra til at kunden ikke vil motta varen, sier næringsråden.
- Det er helt klart at fylkesrådet vil forsette å jobbe med saken, avslutter Knutsen på nettsiden til Nordland fylkeskommune.

Opprettet 01.03.2012 07:49. Sist oppdatert 01.03.2012 10:12

Kommenter via Facebook

Fusjon innen fiskemel Styrene i TripleNine amba og Koppernæs AS har anbefalt å fusjonere sine fiskemelvirksomheter.

Fra Nergård til Nofima Toppsjefen skifter beite.

Ny sjef i Lofotprodukt Lofotprodukt AS har fått en kvinnelig markedsjef.

Positiv til eierskiftet De tidligere ansatte ved Nergård Moskenes AS er i utgangspunktet positive til de nye lokale eiere.

Sats for føring noe ned Men økte føringstilskudd for ferske kystreker til pilling.

Hvem har den beste råvaren? Det norske måltid arrangerer nå en konkurranse med arktiske råvarer som tema. 

Dekker inntil halvparten Kystverket har midler til kommunale fiskerihavnetiltak.

Salmar og Lerøy skal slakte sammen SalMar har inngått et industrielt samarbeid med Lerøy Seafood Group.

Kaller Røkke-driften for sjørøveri Fylkesparti mener at Aker Seafoods driver piratvirksomhet på Melbu og ellers i Nord-Norge.

- Gjeninnfør trålernes leveringsplikt Fylkesparti i Nordland er klar i sin uttalelse.

Nytt på Napp Siden i fjor vinter har Marine Fresh AS vært eneste fiskebruk på Napp, men nå har de fått konkurranse.

Helsepåstander som gir muligheter Alle vet at det er sunt, men hva har sjømatprodusentene lov å påstå?

Frykter oljeutslipp På botnen rett utenfor Herøy Industripark i Tjørvåg ligg båten «MK Vollert».

Ny president Johan Williams ble valgt til ny president i Den nordøstatlantiske fiskerikommisjonen, NEAFC.

61 hvaler strandet Flere enn 60 grindhvaler døde da de strandet på en avsidesliggende strand i New Zealand.

Vil bygge eksporthavn på Hitra Ny eksporthavn på Jøstenøya på Hitra vil bidrar til å bedre havnelogistikken.

Minustall for Grieg Grieg Seafood tjener mindre og går i minus i 3. kvartal.

40 millioner til markedsføring Gjennom det marine verdiskapings-programmet lyser Forskingsrådet nå ut 40 millioner kroner til marknadsdrivne innovasjonsprosjekt innen sjømatnæringen.

Svakere resultat i Norway Pelagic Norway Pelagic oppnådde i tredje kvartal 2011 et resultat før skatt på 18,7 millioner kroner, mot 62,2 millioner kroner i tredje kvartal 2010.

Torsken er 10 kroner dyrere enn laksen Tidligere ville vi nektet å tro det.

Bruk av landingsseddel i rekefisket Når reker blir landet utenom kjøpers anlegg.

300 overvar dåp Det møtte hele 300 fram i et ufyselig vær, da nybåten på Halsa i Nordland skulle døpes.

Berg-Hansen møtte Damanaki Fiskeriministeren møtte EUs fiskerikommissær tirsdag. Sjømat og forvaltning var som ventet viktige tema.

Konsesjonspenger brukes i skoleverket Fylkespolitikerne i Troms går nye veier for å sikre rekruttering til havbruksnæringen.

Lakseprisen faller videre Handles for litt over 20 kr.

Utestenging på Sotra Norges nabo stanser importen fra bedrift.

Økt mottakssats Noen kroner mer i føringstilskudd for fisk.

Henstilling i kveitefisket Kjøperne har vansker.

Har merknader til Rørvik fiskerihavn Rørvik kommer til å få maritim fasade.

Fikk tilbake kjøpetillatelsen Fiskebruket Marine Fresh AS på Napp har fått igjen tillatelse til kjøp av fisk.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS