Kyst og Fjord

Ekstremvær gir risiko

Nedising av riggen var en viktig årsak til den alvorlige oljeulykken i Russland søndag.

- Oljevirksomhet i Barentshavet er mer utsatt for ising under polare lavtrykk enn den aktiviteten som foregår lenger sør, sier Sigurd Enge i Bellona.

Foto: Dag Erlandsen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Miljøorganisasjonen Bellona frykter liknende problemer kan oppstå oftere på norsk sokkel jo lenger nord og øst i Barentshavet oljeindustrien slipper til.

Søndag sank prøveboringsriggen Kolskaja da den kom ut for storm og ekstrem kulde200 kilometerutenfor Russlands østkyst. Til sammen 67 arbeidere var om bord, og mer enn 50 er enten savnet eller bekreftet omkommet.

En av grunnene til ulykken var at riggen rett og slett ble iset ned av sjøsprøyt i den bitende kulda, noe som medførte stabilitetsproblemer og teknisk svikt.

Sårbare nordområder

Ulykken er en påminnelse om hvor utfordrende petroleumsvirksomhet i kalde områder er. Bellona minner om at vi ikke kan være sikre på å unngå liknende situasjoner i Norge.

– Klimaet blir kaldere jo lengre øst og nord i Barentshavet man kommer. Olje- og gassvirksomhet i disse områdene vil være mer utsatt for ising under polare lavtrykk og andre værfenomener enn den som foregår lenger sør.

Det sier Sigurd Enge, som er rådgiver innenfor marin forvaltning i Bellona, og fortsetter:

– Jo lengre inn i de sårbare nordområdene oljeindustrien slipper til, jo mer øker faren for at oljeinstallasjoner på norsk sokkel kan rammes, sier han til Bellonas nettsider.

– En ting er isingen i seg selv. Noe annet er det faktum at under slike forhold blir alle sikkerhetsmarginer redusert drastisk. Hvis det da oppstår en potensielt farlig situasjon – for eksempel hvis man mister kontroll på en oljebrønn – vil en være mye dårligere i stand til å håndtere den, mener han.

Opprettet 22.12.2011 08:21. Sist oppdatert 22.12.2011 11:39

Kommenter via Facebook

Olje-treff for svensker Påviste olje i Juksa-brønnen utenfor Finnmarkskysten.

Åpner mer i Barentshavet Olje- og energidepartementet sendte onsdag ut konsekvensutredningen for petroleumsaktivitet i Barentshavet sørøst på høring.

Internasjonalt om kongekrabben High North High End gjør som i fjor og inviterer til en internasjonal kongekrabbekonferanse i Kirkenes 3.-4. oktober.

10 mill i støtte til selfangst Mesteparten går til fartøyene.

Høyeste rømningstall på fem år 2011 blir det verste rømmingsåret for oppdrettsnæringen siden 2006. For tredje år på rad, stiger disse tallene.

Frykter oljeutslipp På botnen rett utenfor Herøy Industripark i Tjørvåg ligg båten «MK Vollert».

Ny president Johan Williams ble valgt til ny president i Den nordøstatlantiske fiskerikommisjonen, NEAFC.

Sjekker laks som bifangst Ingen vet hvor mye laks som havner i trålposer

Fiskeatlas om Barentshavet Barentshavets fiskefauna er nå mellom to permer.

Ingen nåde for ankerfinner Husker du fiskeren som ble dømt for å ha pusset opp et gammelt anker han fant i sjøen? Nå har lagmansretten opprettholdt dommen.

Utestenging på Sotra Norges nabo stanser importen fra bedrift.

Særnorsk avgift gir dyr naturgass Det er økende interesse i fiskeflåten for å ta i bruk naturgass som drivstoff

Ber om nøye vurdering Norges Kystfiskarlag ber Fiskeridirektoratet vurdere hver enkelt fiskerihavn  nøye når flere havner vurderes avviklet.

Søker om leteboring utenfor Nord-Trøndelag RWE Dea Norge AS søker Klima og forurensningsdirektoratet om tillatelse til boring av letebrønn utenfor Nord-Trøndelag.

Leppefisk mot lus Leppefisken er glad i stor lakselus. Nova Sea i Lurøy vil bruke mer lokalfanget fisk.

Laveste lusenivå på lenge Lusedata.no har offentlig statistikk for lusemengde tilbake til 2003. Aldri i den perioden har det vært mindre lus i norske oppdrettsanlegg i juni enn i år.

Skal kartlegge kyst og fjordstrøk Kartlegging av marine naturtyper i Nordland skal gi økt kunnskap om det marine miljøet langs Nordlandskysten.

Trenger fartøy til oljevernet Kystverket vil i løpet av 2011 og 2012 knytte til seg en rekke fartøy til de statlige depotene langs hele kysten.

Oljeutslipp bekymrer Ordfører Morten Stene (Ap) har sendt brev til fiskeri- og kystministeren og bedt om tiltak for å hindre ytterligere skade av oljeutslipp i Namsenfjorden.

Økt lokal oljeberedskap Innkjøp av bedre og raskere fartøy, økt satsning på kommunal beredskap og raskere responstid er blant anbefalingene i Kystverkets nye beredskapsanalyse for oljeutslipp.

- Se på vernet av kysttorsk Fylkesråd for næring i Nordland, Arve Knutsen (KrF), ber Fiskeri- og kystdepartementet lette på kysttorskvernet i Øst-Lofoten.

Ny direktør Ole-David Stenseth er i statsråd utnevnt til avdelingsdirektør i Fiskeri- og kystdepartementet. Stenseth skal arbeide i havressurs- og kystavdelingen.

Hummer på dagsorden Den internasjonale hummerkonferansen er i år lagt til Norge.

Kan redusere gifteffekt Fisk kan tilføre næringsstoffer som reduserer effekten av giftstoffene i kroppen.

Kandidater til miljøpris Fiskeridirektoratet oppfordrer til å foreslå kandidater til Fiskeridirektoratets Miljøpris 2011, som vil bli delt ut på Aqua Nor i Trondheim tirsdag 16. august 2011.

Stanser farlig fisk Den asiatiske billigfisken pangasius har fått rekordmange advarsler

Havneglede i Stamsund To statsråder var med på å markere åpningen av den utbedrede fiskerihavna i Stamsund.

Stakk fra garna Lensmannen i Smøla etterforsker nå fiskedød på Smøla.

Ranfjorden uten restriksjoner Ranfjorden er enda ikke friskmeldt og det er kostholdsråd på blåskjell.

Fisken krymper Stigende temperatur krymper fisken.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS