Kyst og Fjord

Fiasko for lodda

Årets loddesesong er i ferd med å bli en fiasko. Kun en drøy fjerdedel av årets kvote er tatt - og alt er gått til fabrikk.

Årets loddefiske er i ferd med å bli en fiasko.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Onsdag formiddag var det kun innmeldt 81.000 tonn lodde av årets  kvote på 221.000 tonn.

- Det har vært en helt håpløs sesong så langt, sier Trond Remøy i Norges Sildesalgslag.

 

Stående igjen
Både kvantum og kvalitet har uteblitt.

- Av loddefangstene som er tatt, har størrelsen ligget på 55- til 60 individer per kilo. Normalt burde tallet vært på rundt 40. I tillegg har det ikke vært særlig med rogninnhold. Dermed har det ikke blitt noe til konsum, sier Remøy.

Han vil derfor ikke bli overrasket om at årets loddekvote ikke blir oppfisket.

- Nei, dersom det ikke kommer inn et nytt innsig snarest, da kan det se ut som løpet er kjørt.

 

Droppet sesongen
I begynnelsen av uka søkte en stor del av loddeflåten nødhavn i Båtsfjord på grunn av stormbygene som herjet fiskefeltene utenfor Finnmark.

I stedet for å jakte på en loddebestand som tilsynelatende er forduftet, valgte flåten å holde seg i kai i fiskeværet som normalt har tatt imot lodde ved Miljøprosesses fabrikkanlegg. I år har imidlertid Miljøprosess stått over og droppet hele loddesesongen.

- Det har imidlertid ikke noe med årets sesong å gjøre, men er et resultat av erfaringene vi gjorde i fjor. Vi valgte allerede i forkant av sesongen ikke å delta, sier Ørjan Nergaard ved Miljøprosess til Kyst og Fjord.

Opprettet 02.03.2012 08:53. Sist oppdatert 02.03.2012 08:53

Kommenter via Facebook

Olje-treff for svensker Påviste olje i Juksa-brønnen utenfor Finnmarkskysten.

Åpner mer i Barentshavet Olje- og energidepartementet sendte onsdag ut konsekvensutredningen for petroleumsaktivitet i Barentshavet sørøst på høring.

Internasjonalt om kongekrabben High North High End gjør som i fjor og inviterer til en internasjonal kongekrabbekonferanse i Kirkenes 3.-4. oktober.

10 mill i støtte til selfangst Mesteparten går til fartøyene.

Høyeste rømningstall på fem år 2011 blir det verste rømmingsåret for oppdrettsnæringen siden 2006. For tredje år på rad, stiger disse tallene.

Frykter oljeutslipp På botnen rett utenfor Herøy Industripark i Tjørvåg ligg båten «MK Vollert».

Ny president Johan Williams ble valgt til ny president i Den nordøstatlantiske fiskerikommisjonen, NEAFC.

Sjekker laks som bifangst Ingen vet hvor mye laks som havner i trålposer

Fiskeatlas om Barentshavet Barentshavets fiskefauna er nå mellom to permer.

Ingen nåde for ankerfinner Husker du fiskeren som ble dømt for å ha pusset opp et gammelt anker han fant i sjøen? Nå har lagmansretten opprettholdt dommen.

Utestenging på Sotra Norges nabo stanser importen fra bedrift.

Særnorsk avgift gir dyr naturgass Det er økende interesse i fiskeflåten for å ta i bruk naturgass som drivstoff

Ber om nøye vurdering Norges Kystfiskarlag ber Fiskeridirektoratet vurdere hver enkelt fiskerihavn  nøye når flere havner vurderes avviklet.

Søker om leteboring utenfor Nord-Trøndelag RWE Dea Norge AS søker Klima og forurensningsdirektoratet om tillatelse til boring av letebrønn utenfor Nord-Trøndelag.

Leppefisk mot lus Leppefisken er glad i stor lakselus. Nova Sea i Lurøy vil bruke mer lokalfanget fisk.

Laveste lusenivå på lenge Lusedata.no har offentlig statistikk for lusemengde tilbake til 2003. Aldri i den perioden har det vært mindre lus i norske oppdrettsanlegg i juni enn i år.

Skal kartlegge kyst og fjordstrøk Kartlegging av marine naturtyper i Nordland skal gi økt kunnskap om det marine miljøet langs Nordlandskysten.

Trenger fartøy til oljevernet Kystverket vil i løpet av 2011 og 2012 knytte til seg en rekke fartøy til de statlige depotene langs hele kysten.

Oljeutslipp bekymrer Ordfører Morten Stene (Ap) har sendt brev til fiskeri- og kystministeren og bedt om tiltak for å hindre ytterligere skade av oljeutslipp i Namsenfjorden.

Økt lokal oljeberedskap Innkjøp av bedre og raskere fartøy, økt satsning på kommunal beredskap og raskere responstid er blant anbefalingene i Kystverkets nye beredskapsanalyse for oljeutslipp.

- Se på vernet av kysttorsk Fylkesråd for næring i Nordland, Arve Knutsen (KrF), ber Fiskeri- og kystdepartementet lette på kysttorskvernet i Øst-Lofoten.

Ny direktør Ole-David Stenseth er i statsråd utnevnt til avdelingsdirektør i Fiskeri- og kystdepartementet. Stenseth skal arbeide i havressurs- og kystavdelingen.

Hummer på dagsorden Den internasjonale hummerkonferansen er i år lagt til Norge.

Kan redusere gifteffekt Fisk kan tilføre næringsstoffer som reduserer effekten av giftstoffene i kroppen.

Kandidater til miljøpris Fiskeridirektoratet oppfordrer til å foreslå kandidater til Fiskeridirektoratets Miljøpris 2011, som vil bli delt ut på Aqua Nor i Trondheim tirsdag 16. august 2011.

Stanser farlig fisk Den asiatiske billigfisken pangasius har fått rekordmange advarsler

Havneglede i Stamsund To statsråder var med på å markere åpningen av den utbedrede fiskerihavna i Stamsund.

Stakk fra garna Lensmannen i Smøla etterforsker nå fiskedød på Smøla.

Ranfjorden uten restriksjoner Ranfjorden er enda ikke friskmeldt og det er kostholdsråd på blåskjell.

Fisken krymper Stigende temperatur krymper fisken.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS