Kyst og Fjord

- Arrogant opptreden av Oljedirektoratet

Norges Fiskarlag er svært misfornøyd med måten Oljedirektoratet har opptrådt i håndteringen av makrellfisket i sommer.

«Geo Caspian» ble tatt ut av seismikkskytingen, men Oljedirektoratet ga senere tillatelse til å utvide virksomheten i Nordsjøen.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

- Vi mener direktoratet har opptrådt på en arrogant måte ved både å ignorere henvendelser og gi utvidede tillatelser til seismisk aktivitet. Landsstyret krever nå et snarlig møte på ministernivå om fiskeri og seismikksaken.

Snarlig møte

Landsstyret i Norges Fiskarlag gjorde i sitt møte tirsdag 6. september et vedtak der det på nytt minnes om avklaringer med flere ministre i sommer om å holde et snarlig møte for å avklare fremtidig samarbeid mellom fiskeri- og oljenæringen. Fiskarlaget krever at Olje- og energiministeren og Fiskeri- og kystministeren så snart som mulig følger opp sine løfter om et felles møte for å fastsette framtidige kjøreregler i slike saker.

Dialog

Landsstyret understreker i vedtaket at dialog er den beste måten å komme ut av vanskelige situasjoner på, men at styret nå også må vurdere om det har hensikt å fortsette dialogen med myndighetene om fiskeriinteressene ikke blir hørt og tatt hensyn til.

Utvidet seismikken

Myndighetene har gjentatte ganger uttalt at også de mente at det må bli ordnede forhold mellom fiskeri og seismikk. Landsstyret konstaterer at til tross for gode hensikter fra myndighetene, har intet blitt gjort for å bedre forholdet. Tvert i mot så utvidet Oljedirektoratet den seismiske undersøkelsen på Oseberg nå i august, uten først å be om status for hvor makrelldorging pågikk eller svare på henvendelsen fra Fiskarlaget av 19. august. I tillegg ble utvidelsen vedtatt mot alle fiskerikyndige råd

Opprettet 07.09.2011 07:40. Sist oppdatert 07.09.2011 08:03

Kommenter via Facebook

Olje-treff for svensker Påviste olje i Juksa-brønnen utenfor Finnmarkskysten.

Åpner mer i Barentshavet Olje- og energidepartementet sendte onsdag ut konsekvensutredningen for petroleumsaktivitet i Barentshavet sørøst på høring.

Jan Mayen-seismikk er avsluttet For knappe to uker siden avsluttet «Nordic Explorer» innsamlingen av 2D-seismikk utenfor Jan Mayen. Operasjonen har pågått siden 5. juni.

Svensk selskap åpner i Harstad Det satser for fullt i Barentshavet.

«Sjømann» ble døpt Norsk Sjømannsforbund har gitt 8,5 millioner kroner til bygging av den nye redningsskøyta.

Selger seismikkdata Skipet «Geo Pacific» har skutt seismikk utenfor Lofoten og Vesterålen siden 2007. Nå skal resultatene selges.

Frykter oljeutslipp På botnen rett utenfor Herøy Industripark i Tjørvåg ligg båten «MK Vollert».

Ber om nøye vurdering Norges Kystfiskarlag ber Fiskeridirektoratet vurdere hver enkelt fiskerihavn  nøye når flere havner vurderes avviklet.

Søker om leteboring utenfor Nord-Trøndelag RWE Dea Norge AS søker Klima og forurensningsdirektoratet om tillatelse til boring av letebrønn utenfor Nord-Trøndelag.

Oljeutslipp bekymrer Ordfører Morten Stene (Ap) har sendt brev til fiskeri- og kystministeren og bedt om tiltak for å hindre ytterligere skade av oljeutslipp i Namsenfjorden.

Økt lokal oljeberedskap Innkjøp av bedre og raskere fartøy, økt satsning på kommunal beredskap og raskere responstid er blant anbefalingene i Kystverkets nye beredskapsanalyse for oljeutslipp.

Rekordlav ledighet Godt fiske har gitt rekordlav ledighet i nord.

Stor interesse om kystsone Nærmere 100 personer deltok på kystsone-konferansen i Svolvær.

Skal bore i Juksa og Snurrevad Lundin Petroleum skal bore i to prospekter like nord for Snøhvit neste år.

Ny brosjyre Fiskeridirektoratet er klar med ny «Kysten er din»-brosjyre.

EU på dagsordenen i Tromsø Europautredningen er for tiden i Tromsø der de gjennomfører en samling rundt Norges forhold til EU.

Trakk seg uten kamp Tom Tobiassen har trukket seg som styreleder i Nordland fylkes fiskarlag.

Ikke valgbar? Tom Tobiassen kan tvinges gå av som styreleder i Nordland Fylkes fiskarlag på grunn av formalia.

Verdiskaping i kystsonen En nasjonal konferanse om verdiskaping i kystsonen skal arrangeres i Svolvær 7.og 8. april.

Trekker seg tilbake Redaktør Nils Torsvik i FiskeribladetFiskaren trekker seg tilbake - etter nesten 20 år i sjefstolen.

Frykter oljekatastrofe Det fryktes nå at hele 500 tonn råolje kan ha lekket ut fra containerskipet «Godafoss».

Aksjonerer mot oljeboring I morgen tas det et krafttak mot oljeboring i sårbare områder.

Advarer mot tåkeprat Innen påske skal regjeringen fatte en avgjørelse i spørsmålet om å utrede konsekvensene av oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Bellona mener det er en dårlig idé.

Skal vinne i Lofoten Natur og Ungdom er skråsikker på at de vil vinne en knusende seier over oljeselskapene når slaget om Lofoten og Vesterålen starter.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS