Kyst og Fjord

Ny ekspedisjonssjef

Vidar Landmark ble i statsråd fredag utnevnt til ekspedisjonssjef i Fiskeri- og kystdepartementet, hvor han skal  lede Havressurs- og kystavdelinga.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Havressurs- og kystavdelinga har ansvar for saker knyttet til fiskeriene, havmiljøet og kystforvaltningen.

Landmark er 49 år og utdannet jurist ved Universitetet i Oslo. Han har lang og variert erfaring, og har til sammen vært ansatt i mer enn 13 år i Fiskeri- og kystdepartementet. Han har blant annet ledet Seksjon for juss og økonomi i Havressurs- og kystavdelingen siden 2008, og vært konstituert ekspedisjonssjef i samme avdeling siden 14. januar i år.
Vidar Landmark har også arbeidet i Justisdepartementet, hos Sivilombudsmannen, og to år i et  advokatfirma.

Opprettet 11.03.2011 19:14. Sist oppdatert 11.03.2011 19:17

Kommenter via Facebook

Russisk tråler bøtelagt for dumping Det ble reagert kontant da den russiske tråleren «Nivenskoje» dumpet sild ved Jan Mayen.

Vesteråling leder fiskerikomité Fagdirektør Johán H. Williams er valgt som leder for fiskerikomiteen i FNs organisasjon for mat, jordbruk, skogbruk og fiske, FAO.

Tatt i arrest på Island Et norsk fiskefartøy ble mandag tatt i arrest etter at det skal ha fisket i en forbudssone ved Island, opplyser den islandske kystvakten.

10 mill i støtte til selfangst Mesteparten går til fartøyene.

Skreibølge over Europa Forbrukerne sender eposter til Sjømatrådet for å få tak i mirakelfisken. 

Russisk fiskebåt takket ja Fikk hjelp til å komme seg til Tromsø.

Konkurs-landene importerer mer De som sliter med økonomien, spiser mer fisk.

Russland er det største markedet Har passert Frankrike.

Ny president Johan Williams ble valgt til ny president i Den nordøstatlantiske fiskerikommisjonen, NEAFC.

61 hvaler strandet Flere enn 60 grindhvaler døde da de strandet på en avsidesliggende strand i New Zealand.

Vil bygge eksporthavn på Hitra Ny eksporthavn på Jøstenøya på Hitra vil bidrar til å bedre havnelogistikken.

Fiskeatlas om Barentshavet Barentshavets fiskefauna er nå mellom to permer.

Berg-Hansen møtte Damanaki Fiskeriministeren møtte EUs fiskerikommissær tirsdag. Sjømat og forvaltning var som ventet viktige tema.

Sildeavtalen klar Norge, EU, Færøyene, Island og Russland kom fredag til enighet om en avtale om forvaltning av norsk vårgytende sild for 2012.

Maria Damanaki til Norge EUs greske fiskerikommisær skal besøke Norge med det første.

«Safir II» tilbake i Svalbard-sonen Den russiske tråleren «Safir II» har gjenopptatt fisket i Svalbard-sonen.

Utestenging på Sotra Norges nabo stanser importen fra bedrift.

- Utfordrende forhandlinger med EU - Kvoteavtalen med EU må være balansert.

Lakseprisen steg Eksportprisen for fersk laks steg med rundt to kroner fra uke 27 til uke 28.

1 mill. i bot for fransk tråler Rederiet bak det franske fiskefartøyet «Grande Hermine» får en bot på 1 million kroner for ulovlig dumping av fisk i Svalbardsonen.

Koordinater for delelinjen i Barentshavet Avtalen om delelinje i Barentshavet trer i kraft 7. juli i år.

Mistenkt for ulovlig fiske Russisk tråler bringes til Tromsø.

Håper på økt eksport til Ungarn Ungarn er ikke noe prioritert marked blant, men nå håper man på økt eksport.

Svikter danske auksjoner Danske auksjoner sviktes av norske fartøyer.

Stanser farlig fisk Den asiatiske billigfisken pangasius har fått rekordmange advarsler

Blir i Kina Åshild Nakken som de siste fem år har vært fiskeriutsending i Eksportutvalget for fisk i Kina og Hong Kong slutter i EFF. Nå blir hun Marketing Manager for Hallvard Lerøy i Asia.

Lakse-økning i Vietnam Eksporten av norsk laks til Vietnam har nærmest eksplodert.

God inntjening i Danmark Tall fra det danske fiskeridirektoratet viser at bruttoinntjeningen i sildefisket hittil i år er på 163 millioner danske kroner.

Verdens største havnefestival Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen reiser til Hamburg fredag, hvor hun skal delta  verdens største havnefestival.

Frykter masse-utryddelse Noen av de mest etterspurte fiskeslagene i Middelhavet er truet av utryddelse på grunn av overfiske, ifølge en ny rapport.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS