Før helga tok fisker Geir Egil Smenes fra Ålesund kontakt med Kyst og Fjord, i frustrasjon over at Fiskeridirektoratet ikke besvarte hans henvendelser om refordeling i åpen gruppe. Han ba oss derfor om å publisere hans henvendelse til direktoratet som åpent brev:

Torsdag foreligger tilsvaret fra Fiskeridirektoratet. Smenes henvendte seg til en saksbehandler, men svaret kommer fra direktør for forvaltningsdivisjonen i Fiskeridirektoratet, Jon-Erik Henriksen:

Geir Egil Smenes, du skal ha takk for du engasjerer deg og ønsker å dele erfaringer og synspunkter med Fiskeridirektoratet. Det er også forståelig at det kan være frustrerende å ikke komme gjennom til den man ønsker kontakt med.

Til tider kan det være nokså stor pågang fra fiskere som vil snakke med bestemte personer i direktoratet. Vanligvis finner vi likevel tid til å høre på innspill og svare på spørsmål.

Så kan det skje at pågangen blir så stor at vi ikke rekker over alle. Det kan f.eks. skje på tidspunkter der spørsmål om refordeling eller lignende endringer som berører mange fiskere er aktuelle. Du er tydelig på at du er misfornøyd med reguleringen av åpen gruppe, og hvordan den slår ut for deg som fisker på Nord-Vestlandet. Slike innspill er velkomne, men send gjerne en e-post, den blir lest.

Fiskeridirektoratet vurderer fortløpende hvordan ulike fiskerier skal følges opp. I dette arbeidet har vi god kontakt med fiskerorganisasjonene,  som målbærer vurderinger som skal ivareta store fellesskap av fiskere. Fiskere som kan ha ulike interesser.

Som en åpen forvaltningsmyndighet skal vi også være tilgjengelig for stemmer som kommer utenom fagorganisasjonene. Samtidig er det nødvendig å prioritere tidsbruken, og det kan derfor gå noe tid før henvendelser blir besvart. Det skal likevel ikke være tvil om at vi etter beste skjønn vurderer de ulike hensynene som gjør seg gjeldende. For noen vil det kunne innebære at man verken får gjennomslag hos organisasjonene eller fiskerimyndighetene.

La i så fall ikke misnøyen bli et spørsmål om taletid med en bestemt saksbehandler i direktoratet, men ta det opp med ledelsen. Alle kan for øvrig merke seg at det er ikke enkeltsaksbehandlere som tar beslutninger og er ansvarlige for reguleringene av fisket.

Vennlig hilsen

Jon-Erik Henriksen, direktør for forvaltningsdivisjonen i Fiskeridirektoratet.