Med håv har Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet lett etter torskeegg ved Meløy i Nordland og i Voldsfjordenområdet i Møre og Romsdal. Målet er å finne ut om rømt oppdrettstorsk gyter i områdene.

To tokt har blitt gjennomført denne måneden og ett tredje et planlagt like over påske, forteller ei pressemelding fra Fiskeridirektoratet. Toktene er en oppfølging av et tilsvarende eggtokt i fjor.

Det er samlet inn prøver fra over 40 stasjoner på hvert av toktene.Alle egg som kan være torskeegg blir tatt med til HI i Bergen for nærmere analyser (DNA). Foto: Monika Haugland/Fiskeridirektoratet

– Kunnskapsinnhenting er hovedmålsettingen vår, sier Britt Leikvoll, seksjonssjef for strategisk akvakulturseksjon i Fiskeridirektoratet.

– Vi vet for lite om hvordan torskeoppdrett påvirker økosystemet rundt, og vi er særlig interessert i å vite mer om gyting fra oppdrettstorsk og hvordan dette kan påvirke de ville torskebestandene. Dette er spesielt viktig nå som denne delen av oppdrettsnæringen vokser, sier hun.

I fjor påviste Havforskningsinstituttet egg fra oppdrettstorsk ved Meløy.