Onsdag 20. mars kom fiskeridirektøren med følgende melding:

Delkvoteenheten i EU-sonen for fartøy med pelagisk- eller nordsjøtråltillatelse i fisket etter kolmule økes fra 1,98 tonn til 2,98 tonn med virkning fra og med i dag.

Dette er nok en økning, etter at delkvoteenheten gikk fra 1,52 til 1,98 for nøyaktig en måned siden.

19. mars ble det kunngjort at delkvoteenheten i færøysk sone for fartøy med kolmuletråltillatelse ble økt fra 884 tonn til 1.500 tonn.